MEDIERE

Mediator Autorizat Iorga ( Oprea) Victoria Anamaria REZOLVAREA CONFLICTELOR PE CALE AMIABIALA PRIN NEGOCIERE ASISTATA DE UN MEDIATOR AUTORIZAT
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile. Rolul mediatorilor este acela de a va facilita negocierea dintre parti si de a va sprijinii in solutionarea conflictului. Ei va ajuta sa vorbiti deschis despre conflictul dumneavoastra si sa gasiti o solutie reciproc convenabila, eficienta si durabila care sa satisfaca toate partile. Mediatorii au obligatia de a va explica din faza primara procedura de mediere si de a raspunde la intrebarile puse de dumneavoastra.

Dupa care, fiecare participant la procedura de mediere are oportunitatea de a-si expune cazul fara a fi intrerupt. Mediatorii nu decid cu privire la cine are dreptate, nu judeca ce s-a intamplat si nu cauta vinovati. Ei ajuta participantii sa discute deschis despre problemele lor si sa-si identifice solutii viabile, eficiente, durabile. In final, mediatorii vor ajuta partile sa redacteze un acord cu privire la intelegerile la care au ajuns. Părţile, personele fizice sau persoanele juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze, pe această cale, orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici, ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor. Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere, atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege. În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte. Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenen politaica, avere sau origine sociala.

Două persoane care lucrează împreună pot să nu fie de acord asupra modului în care fiecare îşi îndeplineşte sarcinile sau asupra felului în care una dintre acestea o tratează pe cealaltă. Acest lucru este normal, conţinând în acelaşi timp şi un aspect pozitiv. Când două persoane nu sunt de acord una cu cealaltă, înseamnă că amândurora le pasă şi nu le sunt indiferente problemele respective într-o asemenea măsură încât să adopte o poziţie concurenţială şi să se lupte pentru aceasta. Mediatorii nostrii sunt specializati in conflictele de munca, conflicte provenite din acte civile, acte comerciale, conflicte provenite din acte si fapte penale. În exercitarea atribuţiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia.

  • MEDIEREA CONFLICTELEOR DE MUNCA
  • MEDIEREA CONFLICTELOR PROVENITE DIN ACTE CIVILE
  • MEDIEREA CONFLICTELOR PROVENITE DIN ACTE COMERCIALE
  • MEDIEREA CONFLICTELOR PROVENITE DIN ACTE PENALE

Inca de la înființarea companiilor, le furnizam acestora servicii contabile specializate, respectand dispozițiilor legale

Varietatea serviciilor noastre și a ariilor acoperite derivă din faptul că nu există o soluție unică pentru orice fel de problemă. Și cum nu există soluții solitare, nici prețul acestora nu este fix.Practic, prezenta firma de contabilitate nu vă propune tarife atractive pentru servicii extraordinare, ci oferte particulare în funcție de solicitările exprimate.

SUNA BINE?
CONTACTEAZA-NE