Servicii Registrul Comerțului București

 • înființarea punctelor de lucru
 • radierea punctelor de lucru
 • schimbarea sediului în același județ
 • prelungirea sediului social
 • găzduire sediu social
 • schimbare sediu în alt județ
 • majorare capital social
 • adăugare sau schimbare obiect de activitate
 • cesiune
 • schimbare, prelungire sau revocare mandat administrator
 • dizolvare, lichidare sau radiere societate
 • modificare denumire societate
 • schimbare formă juridică societate
 • înscrierea sau modificarea emblemei
 • prelungirea sau reducerea duratei de funcționare
 • schimbarea membrilor de conducere și de control
 • suspendare sau reluare activitate societate
 • obținere certificat constatator
 • autorizare activitate
 • alte modificari privind actul constitutiv.

Societățile Comerciale cu Răspundere Limitată sunt entități cu personalitate juridică care pot desfășura orice fel de activitate, cu excepția celor organizate și reglementate prin legi speciale, precum și a celor pentru care sunt reglementate codurile CAEN unice interzise.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, însă la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri, mergând până la toate codurile CAEN permise. Pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată este obligatoriu să aveți un drept de folosință asupra spațiului în care doriți să înregistrați sediul social.

SRL-URILE POT AVEA SEDIU GĂZDUIT DE UN CABINET DE AVOCATURĂ PE O PERIOADĂ DE 1 AN BAZA UNUI CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ. ( Leg. Societatilor comerciale 31/1190 )

Pentru radierea unui sediu secundar avem nevoie de certificatul constatator în original, copii de pe documentele de identitate ale asociaților, ultimul act constitutiv al firmei, ștampilă și copie a certificatului de înregistrare al societății.

Termenul de realizare pentru închiderea unui punct de lucru este de cca. 5-7 zile lucrătoare. Pentru alte detalii referitoare la acest aspect, vă așteptăm la sediul nostru.

Pentru schimbarea sediului social aveți nevoie de ultimul act constitutiv al societății, copii ale cărților de identitate ale asociaților, CUI-ul societății în original și dovada de proprietate pentru noul sediu al acesteia. Termenul este de 5-7 zile lucrătoare pentru societățile care își schimbă sediul în același județ și de cca. 45 de zile pentru cele care îl schimbă în alt județ.

Pentru societățile înființate înainte de anul 2008, la schimbare sediului este posibil să fie nevoie și de redenumire (dacă în județul în care se schimbă sediul mai există o societate cu nume asemănător sau identic). Pentru alte informații vă așteptăm la sediul nostru.

Suspendarea activității unei societăți sau a unei PFA se poate face pe o periodă de maxim 3 ani. Actele necesare sunt: ultimul act constitutiv, copii ale documentelor de identitate ale asociaților, certificatele constatatoare ale societății în original, ștampila și o copie a certificatului de înregistrare al societății.

Ulterior suspendării activității se poate obține un regim derogatoriu de la ANAF privind regimul depunerii declarațiilor. Termenul de realizare a mențiunii este de cca. 5-7 zile lucrătoare. Pentru alte informații despre procedura de suspendare a activității firmei, vă așteptăm la sediul nostru.

În anumite condiții, asociatul sau asociații unei firme pot decide suspendarea activității pe o perioadă de maxim trei ani. Această decizie poate să aibă diverse motive: o perioadă grea din punct de vedere financiar, încetarea activității comerciale pe o perioadă limitată de timp, scăderea popularității domeniului de activitate în care firma operează, creșterea fiscalității etc.

Perioada de suspendare reprezintă o perioadă în care firma are activitatea comercială suspendată, deci nu mai poate desfășura nici un fel de activitate. Asociații pot alege perioada în care firma nu activează, cu condiția de a nu depăși trei ani.

La trecerea celor trei ani de la suspendare, dacă asociații nu au decis reluarea activității, firma nu își reia activitatea automat, existând obligativitatea depunerii unei mențiuni la Registrul Comerțului privind reluarea activității.

În timpul perioadei de suspendare, societatea poate opta pentru un regim derogatoriu, astfel încât să nu mai fie necesară depunerea tuturor declarațiilor fiscale. Acest regim ia sfârșit la momentul reluării activității.

Procedura de suspendare a activității nu este una complicată, ea fiind de obicei preferată celei de radiere a firmei. Implică depunerea unui dosar la Registrul Comertului, care să conțină actele prezentate mai sus.

Un aspect important legat de suspendarea activității unei firme este acela că, în cazul în care societatea are angajați, trebuie notificat Inspectoratul Teritorial de Muncă referitor la încetarea contractelor de muncă, aspect apărut ca urmare a suspendării activității.

După o perioadă de trei ani de suspendare a activității, o firmă își poate relua activitatea prin depunerea unui dosar la Registrul Comerțului. Acesta trebuie sa conțină certificatul constatator emis la momentul suspendării activității, iar ulterior Registrul Comertului eliberează, pe lângă rezoluție, certificatul sau certificatele constatatoare (după caz) cu activitățile comerciale desfășurate.

Pentru a relua activitatea, trebuie depus actul prin care se decide reluarea activității comerciale a firmei. Acest act poate fi o decizie a asociatului unic sau după caz, o hotărâre a adunării generale.

Ulterior, cu documentele eliberate de Registrul Comerțului se merge la Administrația Financiară în raza căreia societatea este înregistrată, cu scopul de a înștiinta cu privire la reluarea activității comerciale și renunțarea la regimul derogatoriu privind depunerea declarațiilor fiscale.

Termenul de realizare a procedurii de reluare de activitate este de cca. 5-7 zile lucrătoare.

Pentru declararea unui sediu secundar avem nevoie, pentru început, de toate actele societății (în copie) și de contractul de închirire/ comodat. Dacă acesta se încheie între o persoană fizică și una juridică este obligatoriu să fie înregistrat la direcția de taxe și impozite locale.

Daca se încheie între două persoane juridice este obligatoriu ca în spatele contractului de închiriere sa se atașeze dovada de proprietate. Trebuie avut în vedere faptul că pentru a se putea declara un sediu secundar este necesar ca acel contract sa fie în vigoare. În caz contrar, nu se poate declara decât atunci cand intră în vigoare.

Pentru a deschide un nou punct de lucru sau un sediu secundar pentru firma / compania dvs., veți avea nevoie de următoarele documente:

 

 • Contractul de spațiu (în copie)
 • Contractul de închiriere vizat AFP sau actul de proprietate al spațiului
 • O serie de acte redactate de către noi, pe care le veți primi în cadrul întâlnirii.

 

În momentul redactării actelor este necesar ca toți asociații să fie prezenți. De asemenea, vă rugăm să aveți la dumneavoastră ștampila și copii după toate actele societății. Pentru alte informații referitoare la deschiderea unui punct de lucru, vă așteptăm la sediul nostru.

Modificarea obiectului de activitate poate însemna schimbarea obiectului principal de activitate sau extinderea obiectului de activitate, adică adăugarea altor coduri CAEN la cele existente deja în Actul Constitutiv.

Pentru schimbarea obiectului de activitate al unei societăți comerciale avem nevoie de ultimul act constitutiv, CUI-ul societății în original, documentele de identitate ale asociaților și ștampila societății. Termenul de realizare este de cca. 5-7 zile lucrătoare. Pentru alte detalii vă așteptăm la sediul nostru.

Pentru a schimba denumirea unei societăți veți avea nevoie de următoarele documente:

 

 • copii după actele de identitate ale asociaților
 • trei variante pentru noua denumire a societății
 • o serie de acte redactate de către noi, pe care le veți primi în cadrul întâlnirii.

 

În momentul redactării actelor este necesar ca toți asociații să fie prezenți. De asemenea, vă rugăm să aveți la dumneavoastră ștampila și copii dupa toate actele societății.

Pentru a putea prelungi durata de funcționare a unei firme sau societăți comerciale aveți nevoie de următoarele documente:

 

 • copii ale actelor societății
 • copii ale cărților de identitate ale asociaților
 • ștampila societății.

 

Pentru a evita dizolvarea societății sau a PFA-ului dvs., la expirarea sediului social aveți obligația de a-l prelungi. Aveți nevoie de următoarele documente:

 

 • copii ale actelor societății
 • copii ale cărților de identitate ale asociaților
 • ștampila societății.

 

Pentru radierea unui obiect de activitate veți avea nevoie de următoarele:

 

 • copii ale actelor societății
 • certificatul constatator în original
 • copii ale cărților de identitate ale asociaților
 • ștampila societății.

 

Pentru a autoriza o activitate secundară pentru firma/compania dvs., veți avea nevoie de următoarele acte:

 

 • copii ale actelor societății
 • copii ale cărților de identitate ale asociaților
 • ștampila societății.

 

Pentru cesiunea de părți sociale avem nevoie de ultimul act constitutiv, CUI-ul societății în copie, documentele de identitate ale asociaților, copii ale documentelor de identitate ale noilor asociați și ștampila societății, după care vom creea un contract de cesiune.

Procedura se realizează în două etape conform OUG 54/2010 care reglementează transferul de părți sociale, dacă acesta se face către persoane care nu au calitatea de asociat în societate.

Pentru cesiunea internă (între asociați), procedura se face într-o singură etapă care durează cca. 7 zile. Pentru cesiunea care se include/exclude unul sau mai mulți asociați, transferul părților sociale se face în două etape.

În prima etapă, se publică în Monitorul oficial intenția de cesionare a părților sociale, se așteaptă 30 de zile, timp în care ANAF-ul sau persoanele lezate pot face opoziție la cesiune. Dacă societatea are datorii, nu se poate face cesiunea de părți sociale.

După trecerea celor 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial se depune a doua etapă. Termenul de realizare pentru o cesiune de părți sociale este de cca. 45 zile lucrătoare. Pentru alte detalii vă așteptăm la sediul nostru.

Pentru majorarea capitalului social avem nevoie de ultimul act constitutiv, CUI-ul societății în copie, documentele de identitate ale asociaților, dovada majorării capitalului social, ștampila societății și certificatele constatatoare în original.

Termenul de realizare este de cca. 5-7 zile lucrătoare. Pentru alte detalii vă așteptăm la sediul nostru.

Dacă aveți nevoie de o recodificare CAEN pentru firma / compania dumneavostră, aveți nevoie de următoarele documente:

 

 • copii după actele de identitate ale asociaților
 • ștampila societății
 • certificatul de înregistrare în original
 • certificatul constatator (în original) pentru punctul de lucru care urmează să fie închis.

 

Pentru a putea numi sau revoca un administrator al unei firme / societăți comerciale, veți avea nevoie de următoarele documente:

 

 • copii ale actelor societății
 • copie de pe buletinul noului administrator
 • copie de pe buletinul vechiului administrator
 • declarație de administrator (pentru noul administrator)
 • specimen de semnătură (pentru noul administrator)
 • ștampila societății.

 

Pentru a putea exclude sau include un asociat dintr-o firmă sau companie aveți nevoie de următoarele acte:

 

 • copii ale actelor societății
 • copie de pe buletinul noului administrator
 • copie de pe buletinul vechiului administrator
 • declarație de administrator (pentru noul administrator)
 • ștampila societății.

 

Pentru a actualiza datele de asociat într-o firmă / companie, veți avea nevoie de următoarele acte:

 

 • copii ale actelor societății
 • copie de pe buletinul nou al asociatului
 • ștampila societății.

 

Încă de la înființarea companiilor,
putem furniza servicii contabile specializate, respectând dispozițiile legale.

Varietatea serviciilor noastre și a ariilor acoperite derivă din faptul că nu există o soluție unică pentru orice fel de problemă. Iar cum nu există soluții solitare, nici prețul acestora nu este fix. Practic, prezenta firmă de contabilitate nu vă propune tarife atractive pentru servicii extraordinare, ci oferte particulare în funcție de solicitările exprimate. Contactați-ne pentru o ofertă!

Cereți o ofertă de preț personalizată!
Contactați-ne acum la:
Tel: 0745657887 sau Email: office@consactiv.ro

SC CONTACONS ACTIVE SRL

 • Str. Trestiana nr.5, bl.9, ap.41, sc.1, Bucuresti, Sector 4
 • 0745657887

Cauți un consultant pentru înființare firmă sau servicii de contabilitate?

x

Sunteți de acord să acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri?
Pentru folosirea site-ului trebuie sa fi-ti de acord cu politica noastra de confidentialitate!
Termeni si Conditii | Utilizare cookie | Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord.